4SERVICE fortsetter veksten – kjøper ledende personalrestaurant- og renholdsselskaper

Webredaktør 07.12.2016

4SERVICE har inngått avtale om kjøp av personalrestaurantselskapet De 3 Stuer og renholdsselskapet Ren Pluss. Gjennom oppkjøpene styrker 4SERVICE tilstedeværelsen og tilbudet innen Facility Service, og fortsetter den hurtige, lønnsomme veksten.

"4SERVICE har på seks år tatt posisjonen som en ledende utfordrer innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. De 3 Stuer og Ren Pluss er begge ledende i sine segmenter og de har sterk lokal tilstedeværelse. Vi skal beholde deres egenart og det øvrige som har vært grunnlaget for deres suksess. Samtidig skal vi tilføre ressurser slik at de utvikles videre. For 4SERVICE vil oppkjøpene og sammenslåingene tilføre viktig kompetanse og styrket kundekontakt – i tillegg til at vi styrker markedsposisjonen betydelig", sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4SERVICE.

 

De 3 Stuer ble etablert i Trondheim og har i dag markedsmessig tyngdepunkt i Trøndelag og på Østlandet. Selskapet er anerkjent for å drive noen av Norges matkvalitetsmessig beste personalrestauranter. Selskapet serverer rundt 20 000 måltider per dag, har rundt 200 ansatte og vil i 2016 omsette for rundt 150 millioner kroner. Ren Pluss har gjennom snart 45 år bygget opp en stabil renholdsportefølje i Østlandsområdet og i Bergen og Stavanger og er Norges største rendyrkede renholdsselskap. Selskapet har over 450 ansatte som til sammen rengjør rundt 1,6 millioner kvadratmeter per uke. Ren Pluss vil i 2016 omsette for rundt 150 millioner kroner. Begge virksomhetene skal drives videre med dagens navn og tjenestetilbud, i tillegg til at ledelsen og nøkkelansatte i De 3 Stuer og Ren Pluss blir med over i 4SERVICE.

 

I tillegg til Facility Service, har 4SERVICE solide posisjoner innen forretningsområdene Offshore Rigs hvor man leverer forpleiningstjenester til noen av de største olje- og gass-selskapene og riggselskapene på norsk kontinentalsokkel, og innen Onshore Camps hvor man leverer forpleiningstjenester til anleggshoteller i forbindelse med industriområder og vei-/jernbaneprosjekter. 4SERVICE ble nylig tildelt kontrakt på drift av kantinetjenester og innkvartering for offshoreverftet Kværner Stord hvor deler Johan Sverdrup-plattformene er under bygging. Innen Facility Service har 4SERVICE en ambisjon om strategisk vekst gjennom å sikre seg kontrakter med kvalitetsmessig anerkjente selskaper.

 

"4SERVICE strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å slå sammen De 3 Stuer og Ren Pluss med de tjenestene vi allerede har, muliggjør vi mer "skreddersøm" og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov. Jeg tror det vil gi 4SERVICE et fortrinn og sørge for spennende vekstmuligheter for konsernet, og utviklingsmuligheter for de respektive selskapene, i årene fremover" sier Tor Rønhovde.

 

Oppkjøpene vil bli gjennomført med umiddelbar virkning.

 

For ytterligere informasjon:

Tor Rønhovde, konsernsjef 4SERVICE, mobil: +47 916 06 204

 

 

OM 4SERVICE:

4SERVICE ble etablert på slutten av år 2010. Initiativtakerne til 4SERVICE har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhetsområder og markeder hvor 4SERVICE tilbyr sine tjenester og produkter. 4SERVICE ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern. Konsernet har rundt 1 400 ansatte fordelt på segmentene Onshore Camps, Offshore Rigs og Food & Support service. 4SERVICE vil få en omsetning rundt 575 millioner kroner i 2016. Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte.

 

Se også
www.4service.no
www.de3stuer.no
www.renpluss.no

Umbraco CMS fra MarkedsPartner