Norvestor investerer i 4SERVICE

Webredaktør 22.12.2015

4SERVICE tar et nytt steg for å styrke det økonomiske fundamentet.

4SERVICE har opplevd en formidabel vekst siden oppstarten for 5 år siden. Vi er blitt en mellomstor virksomhet med over 500 fantastisk dyktige medarbeidere, og vi har klare ambisjoner om å vokse videre. Vi har imidlertid flere ganger vært utsatt for at vi ikke er tildelt kontrakter fordi bedriften har vært ansett for liten. Vi har unnlatt å levere enkelte anbud fordi vi også selv har innsett dette. Denne hindringen ønsker vi nå å gjøre noe med slik at vi kan styrke vår konkurranseevne fremover, og derved sikre både fortsatt vekst, arbeidsplassene og vår lønnsomhet.


Følgelig har vi funnet tiden inne for å styrke vårt administrative og økonomiske fundament, og vi har valgt å samarbeide videre med en investorgruppe som heter Norvestor Equity.

Norvestor vil overta 70 % av aksjene i 4SERVICE, mens vi opprinnelige eierne fortsatt vil beholde 30 %. Dette er den eneste forandringen som vil skje. Bedriften vil fortsette sin virksomhet på alle områder, det vil ikke skje noen omorganisering, og alle vil utføre sine nåværende funksjoner/arbeid.

Fordelen for 4SERVICE er at vi har en ny eier som vil bidra med både soliditet, kompetanse og styrke til å bistå våre ambisiøse vekstplaner.


Norvestor har også investert i flere andre mellomstore bedrifter, og her kan vi nevne kjente navn som Life, Johnson Metall, ABAX, Marine Aluminium, Roadworks og Phonero.
Ellers så kan dere lese mer om Norvestor på www.norvestor.com.

Selv om vi har blitt større, tror vi at vi nå kan leve ennå mer opp til vårt gamle slagord:

Small enough to care, large enough to cope!

Umbraco CMS fra MarkedsPartner