Med høy fokus på HMS og Kvalitet

4SERVICE har gjennom sine tjenester ansvar for at kundene har trygge og gode omgivelser rundt seg. Ved å drive renhold og servere mat til flere tusen arbeidstakere hver dag rundt i Norge, er vårt ansvar å ha høy fokus på HMS og Kvalitet.

På bakgrunn av risikovurderinger hvor ansatte er involvert, søker vi å finne de til enhver tid mest hensiktsmessige fysiske og menneskelige sikkerhetsbarrierer.

Gjennom regelmessig opplæring, samtaler og kampanjer sørger vi for at HMS-perspektivet inngår som en naturlig del av våre ansattes holdninger og atferdsmønster. Vi sikrer samtidig at våre ansatte har de beste forutsetninger for å bidra til kontinuerlig forbedring så vi oppnår vår målsetting.

Ved at alle våre medarbeidere tenker HMS og sikrer god kvalit, vil vi kunne levere tjenester slik kunden forventer. Våre holdninger og kontinuerlige fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet gjenspeiles i våre kjerneverdier.

"4SERVICE har gjennom sine tjenester ansvar for at kundene har trygge og gode omgivelser rundt seg."

HMS

4SERVICE har som mål å oppnå 0 skader på helse og miljø.

Les mer ›

Kvalitetssikring

Kostnadseffektiv tilfredsstillelse av kundens krav, behov og forventninger.

Les mer ›

Antenor Management System

Vårt web-baserte verktøy for kvalitetsledelse og HMS.

Les mer ›

Kjerneverdier

Vårt formål er å oppnå topp resultater innen helse, miljø og sikkerhet.

Les mer ›
Umbraco CMS fra MarkedsPartner