Helse, miljø og sikkerhet

4SERVICE har som målsetting å oppnå 0 skader på helse og miljø. På bakgrunn av risikovurderinger hvor ansatte er involvert, søker vi til enhver tid å finne de mest hensiktsmessige fysiske og menneskelige sikkerhetsbarrierer. 

 

Vårt HMS-system er utviklet i samsvar med ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

 

Helse

4SERVICE har som målsetting å oppnå 0 arbeidsrelaterte sykdommer.

4SERVICEs ønsker å drive en helsefremmende virksomhet. Man vil legge til rette for at ansatte skal få de rette hjelpemidlene og tilretteleggelse i sitt arbeid, for å kunne utføre sin jobb på en forsvarlig måte. Gjennom tett samarbeid med bedriftshelsetjeneste og våre kunder ønsker vi hele tiden å fremme god helse gjennom fokus på godt fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø og et godt organisatorisk arbeidsmiljø. Vårt perspektiv er at det er bedre å forebygge enn å reparere.

 

Miljø (Ytre miljø)

4SERVICE har som målsetting å oppnå 0 skader på miljø.

Vi skal sikre kunder og ansatte adgang til miljøriktige produkter og drive virksomheten med minst mulig miljøbelastning. Gjennom kvalitetssystemet vil 4SERVICE kontinuerlig søke å forbedre sine prosesser for å tilfredsstille myndigheters, kundenes, eiernes og ansattes krav, behov og forventninger på en kostnadseffektiv måte.

 

Sikkerhet

4SERVICE har som målsetting å oppnå 0 arbeidsrelaterte skader.

På bakgrunn av risikovurderinger hvor ansatte er involvert, vil vi søke å finne de til enhver tid mest hensiktsmessige fysiske og menneskelige sikkerhetsbarrierer.

Gjennom regelmessig opplæring, samtaler og tema-kampanjer vil vi sørge for at HMS-perspektivet inngår som en naturlig del av ansattes holdninger og atferdsmønster, og sikre at våre ansatte har de beste forutsetninger for å bidra til kontinuerlig forbedring for å oppnå vår målsetting.

4SERVICE har gjennom sine tjenester ansvar for at kundene har trygge og gode omgivelser rundt seg. Ved å drive renhold og servere mat til flere tusen arbeidstakere hver dag rundt i Norge, har vi et ansvar å ha høy fokus på HMS og Kvalitet. Gjennom at alle ansatte tenker HMS og sikrer god Kvalitet, vil vi kunne levere tjenester slik kunden forventer.

"4SERVICE har som målsetting å oppnå 0 skader på helse og miljø."

Umbraco CMS fra MarkedsPartner