Kjerneverdier

4SERVICE's kjerneverdier har som formål å utvikle en bedriftskultur hvor topp resultater innen helse, miljø og sikkerhet inngår som en naturlig del av den daglige drift. Vår bedriftskultur tar utgangspunkt i 0-filosofien og skal bære preg av åpenhet, mangfold, respekt og ansvar. Personlig mestring og videreutvikling er sentrale fokusområder i  vår personalpolitikk.

Sentralt i våre kjerneverdier står enkeltindividet. Våre ansatte skal få nødvendig opplæring, tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å utføre sitt arbeid slik at det utgjør minst mulig skade på helse og miljø.

 

VERDIGHET
Vi skal behandle våre ansatte, kunder og partnere med respekt og toleranse.

 

FRIHET
Vi skal gi rett til å yte, muligheten til å skape.

 

RETTFERDIGHET
Vi skal se våre medarbeidere, kunder og partnere med empati og likeverd.

 

KREATIVITET
Vi skal være løsningsorienterte.
Vi skal gi rom for personlig utfoldelse og nytenkning.
Vi skal tilrettelegge og inspirere til kontinuerlig forbedring.

 

Våre rutiner og instrukser er utarbeidet med tanke på å ivareta våre kjerneverdier, og vil til enhver tid være i utvikling i samsvar med våre erfaringer.

Personlig ansvar er en vesentlig forutsetning for at vi skal lykkes med våre kjerneverdier. Alle ansatte har ansvar for å opptre i samsvar med det som anses for å være gjeldende norske etiske normer, respektere og samarbeide med mennesker i sine omgivelser. Konflikter skal løses umiddelbart gjennom åpenhet og dialog, og hver enkelt ansatt har rett og plikt til å varsle sin overordnede om forhold som antas å være i strid med vanlig skikk og bruk for omgang mellom mennesker.

"Vår bedriftskultur tar utgangspunkt i 0-filosofien og skal bære preg av åpenhet, mangfold, respekt og ansvar. Personlig mestring og videreutvikling er sentrale fokusområder i vår personalpolitikk."

Umbraco CMS fra MarkedsPartner