Kvalitetssikring

Kostnadseffektiv tilfredsstillelse av kundens krav, behov og forventninger.

 

4SERVICE tar utgangspunkt i NS-EN ISO 9004:2009, Styring for vedvarende framgang i en organisasjon, for å analysere og for bedre effektivitet.

 

Kvalitetssystemet skal først og fremst fungere som et verktøy og hjelpemiddel hvor driftspersonell kan trekke veksler på den kompetanse som er etablert gjennom mange års erfaring med virksomheten. Kvalitetssystemet er bygget opp med tanke på å ivareta:

 

  • Myndighetskrav
  • Generelle krav til kvalitetsstandarder
  • Moderne, fleksible og kostnadseffektiv administrasjon
  • Balansert forhold mellom ledelse og driftsorganisasjon
  • Balansert forhold mellom kontroll og ressursforvaltning
  • Systematisk erfaringsoverføring
  • Lokale tilpasninger
  • God service fra motiverte medarbeidere

 

Informasjonen analyseres og vurderes på forskjellige nivå i virksomheten, hvor målsettingen er å utnytte den kunnskap og erfaring som ligger i organisasjonen, først og fremst i første-linjen som har daglig kontakt med kunder, brukere og leverandører.

 

Som arbeidsverktøy benytter vi Antenor Management System.

 

"Informasjonen analyseres og vurderes på forskjellige nivå i virksomheten, hvor målsettingen er å utnytte den kunnskap og erfaring som ligger i organisasjonen, først og fremst i første-linjen som har daglig kontakt med kunder, brukere og leverandører."

Umbraco CMS fra MarkedsPartner