Antenor Management System

4SERVICE Kvalitetssystem (Antenor/AMS) er et web-basert verktøy for kvalitetsledelse og HMS.

Det er et verktøy som forenkler de daglige arbeidsoppgavene for ansatte, ledere og HMS-avdeling. AMS bidrar til effektive forbedringer som frigjør interne ressurser. Verktøyet gjør det lettere for selskapet som helhet å fokusere riktig – og dermed bruke mindre tid på administrasjon og mer på forbedringer.

AMS er et komplett HMSK ledelsesverktøy. Systemet består av moduler som enkelt kan tilpasses ved behov. Man kan skrive ut analyser og rapporter fra alle moduler og systemet er utviklet i henhold til anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.

Her finner du mer informasjon om Antenor Management System.

"AMS er et komplett HMSK ledelsesverktøy som forenkler de daglige arbeidsoppgavene for ansatte, ledere og HMS-avdeling. AMS bidrar til effektive forbedringer som frigjør interne ressurser. "

Umbraco CMS fra MarkedsPartner