Samfunnsansvar

I 4SERVICE står ytre miljøfaktorer og enkeltindividet i fokus.

Våre kjerneverdier har som formål å utvikle en bedriftskultur hvor topp resultater innen helse, miljø og sikkerhet inngår som en naturlig del av den daglige drift. Vår bedriftskultur tar utgangspunkt i 0-filosifien og skal være preget av åpenhet, mangfold, respekt og ansvar, hvor personlig mestring og videreutvikling inngår som en sentral del av vår personalpolitikk. Våre ansatte skal få nødvendig opplæring og tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å utføre sitt arbeid slik at det utgjør minst mulig skade på helse og miljø.

Vi skal sikre kunder og ansatte adgang til miljøriktige produkter og drive virksomheten med minst mulig miljøbelastning. Gjennom kvalitetssystemet vil vi i 4SERVICE kontinuerlig søke å forbedre våre prosesser for å tilfredsstille myndighetenes, kundenes, eiernes og ansattes krav, behov og forventninger på en kostnadseffektiv måte.

Samarbeid med NHO og Verbas

4SERVICE samarbeider blant annet med NHO og Verbas. De har et prosjekt kalt «Ringer i vannet» som er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Medlemskap i organisasjoner

Vi er medlem i følgende organisasjoner:

  • NHO–Hovedorganisasjon
  • NHO–Service
  • NHO–Reiseliv
  • Norges Rederiforbund (NR)

MILJØ OG MENNESKER

0 – Filosofi

Null skader på Helse og Miljø

 

Mennesker i fokus

Våre medarbeidere skal til enhver tid ha enkel tilgang på hjelpemidler som stimulerer til personlig utvikling og høy kvalitet i arbeidet.

Vi gjennomfører aktive tiltak for inkluderende rekruttering av nye medarbeidere.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner