Våre medarbeidere - Vår største ressurs

I 4SERVICE er vi opptatt av å ha et sterkt fagmiljø. Høy kvalitet, kreativitet, variasjon og faglig inspirasjon fra andre virksomheter er våre gjennomgående prinsipper i

Gjennom tillit til enkeltindivider, aksept for individualisme, og personlig ansvar på alle nivåer i virksomheten, skaper vi grobunn for motivasjon, entusiasme og serviceinnstilling blant våre ansatte. Vi har valgt å satse på høy kompetanse i utøvende ledd. Administrasjonen skal kun fungere som en støttespiller for driften.

Dette gjenspeiles i våre verdier. 

”Service der det skjer” er vår gjennomgående filosofi og vårt daglige mål.

”Service der det skjer er vår gjennomgående filosofi og vårt daglige mål."

Umbraco CMS fra MarkedsPartner