4SERVICE er fleksible og samarbeidsvillige!

Erlend Førsund 04.09.2014

Det er med glede og stolthet vi mottar slike tilbakemeldinger:

"Fra ledelsen ved Statoil Hammerfest har det lenge vært poengtert viktigheten av en god leveranse. At vi endelig er istand til å levere som forventet er svært positivt! Etter at 4SERVICE AS tok over oppdraget fremhever både tillitsvalgte, ledere og brukere den økte kvaliteten i kantina."

"Etter at 4SERVICE AS tok over oppdraget fremhever både tillitsvalgte, ledere og brukere den økte kvaliteten i kantina."

"Det som er vært å merke seg er at ledelsen i 4SERVICE har vært tett på både under innfasing av kontrakt og under spesielle aktiviteter. Dette har vært uvurderlig for å sikre leveransen. Ledelsen har også en positiv holdning til åpenhet som sikrer at utfordringer løses i en tidlig fase."

 

Les mer om våre servicetjenester til Statoil i Norge her (pdf)

Positive tilbakemeldinger fra Statoil Hammerfest!

Umbraco CMS fra MarkedsPartner