Globalt nettverk og internasjonal erfaring

I 4SERVICE har vi erfaring fra forpleiningsdrift offshore helt fra oljevirksomhetens spede begynnelse.

Med bred kompetanse fra drift av forpleiningsvirksomhet på flere av de største oljeinstallasjonene, floteller og borerigger har vi også tilegnet oss erfaringer og kompetanse fra alle de store operatørselskapene. Denne kunnskapen ligger til grunn for utviklingen av våre driftskonsepter og vårt HMS- og kvalitetssystem.

Etter mange års arbeid i et internasjonalt konsern, har vi også utstrakt erfaring med globalt samarbeid innen offshorevirksomhet i alle verdensdeler. Vi har beholdt store deler av vårt globale nettverk, og drar nytte av internasjonal inspirasjon og trender. Kombinert med vår lange erfaring her i Norge, hvor regelverk og kulturelle særegenheter stiller krav til erfaringskompetanse, har vi alt som skal til for å sikre forpleiningsdrift som fullt ut tilfredsstiller både kunder, brukere og myndigheters krav til offshorevirksomhet.

 

Norsk husmannskost på menyen.

I 4SERVICE er vi opptatt av å servere sunne og næringsrike retter for enhver smak. Våre ernæringsmål er utgangspunktet for menyplanleggingen. Vi tilbyr daglig et variert kosthold basert på norsk husmannskost supplert med mer trendy og internasjonale retter.
En rikholdig salatbar inngår også i middagstilbudet.

 

Vi tilbyr følgende tjenester offshore:

  • Kantine
  • Renhold
  • Kiosk

Kontakt oss

Dan Roy Erland
Telefon: 473 75 236
e-post: dan@4service.no 

"Etter mange års arbeid i et internasjonalt konsern, har vi utstrakt erfaring med globalt samarbeid innen offshorevirksomhet i alle verdensdeler."

Umbraco CMS fra MarkedsPartner